Aktuality

Jarní Salon republiky - Královéhradecký magazín pro volný čas

Pro cykloturisty a návštěvníky města Hradce Králové byl vydán Královéhradecký magazín Salon republiky, který informuje o kulturních akcích, turistické nabídce, atraktivitách města Hradce Králové a nejbližšího okolí.

Magazín Salon republiky je v tištěné podobě k dispozici v infocentrech města, popř. ke stažení ve formátu PDF.