Aktuality

V Havelbergu proběhla již 8. česko-německá konference o Labské stezce

Od roku 2008 se čeští a němečtí partneři Labské stezky pravidelně scházejí k výměně zkušenosti při rozvoji a marketingu Labské stezky. Vloni proběhla úspěšná konference pod patronátem Ústeckého kraje v krajském městě, letošek byl výjimečný především díky výběru místa konání, které připadlo městu na soutoku Labe a Havely, Havelbergu. Ten hostí od dubna do října celoněmeckou zahradní výstavu BUGA 2015. Na 40 účastníků se sešlo v budově historické radnice hanzovního města pod patronátem Hospodářské a průmyslové komory IHK Magdeburk, aby se vzájemně informovali o rozvoji a propagaci Labské stezky v Česku a Německu. První den se účastníci z Ústeckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje, stejně jako zástupkyně CzechTourism a podnikatelů zúčastnili akce Den na Labské stezce s 500 domácími účastníky, kteří na tomto úseku zahájili letošní cykloturistickou sezonu v sasko-anhaltském Klietzu. Druhý den byl ve znamení společné konference, kde česko-německé aktivity na Labské stezce představil přítomným politikům, úředníkům a zástupcům podnikatelů koordinátor českého úseku Daniel Mourek. K hlavním letošním aktivitám, vedle vydání oficiálního průvodce po celé Labské stezce patří vytvoření česko-německé internetové prezentace. Zástupce Za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ing. Rostislav Hošek, prezentoval podporu Labské stezce a cykloturistice. Obchodní ředitel IHK Magdeburg, André Rummel, poděkoval všem přítomným za 8 letou spolupráci všech aktérů. Večer se sešli na společné večeři zástupci podnikatelů především z řad certifikovaných hotelů a restaurací z Německa i Česka. Nedílnou součástí výměny byla i cykloexkurze po nové Havelské stezce na 3 místa konání zahradní výstavy do Havelbergu, Stollnu a do největší zahradní expozice v Rathenowě. Zahradní výstavy mají v Německu více než 130 letou tradici a jejich cílem je regenerace zahrad, parků a vodních ploch, které právě v říční krajině mezi řekami Labem a Havelou hrají důležitou biologickou a estetickou roli, ale zároveň slouží i jako prevence povodní.

Fotogalerie